Aanbod bibliotheken

Thema
Aanbod en verenigingen

Eenheid
Absolute aantallen.
Aantal per tienduizend inwoners.

Definitie 
Dit dashboard toont het aantal exemplaren dat de plaatselijke bibliotheken per doelgroep bezitten. Het bezit van een bibliotheek wordt bepaald door het aantal eenheden geteld op exemplaarniveau en dus per barcode. 

De lokale vrijetijdsmonitor telt per doelgroep jeugd, volwassenen, of onbekend, de collecties uit de open kast. Het betreft hier alle materialen van de hoofdbibliotheek en van alle bedieningspunten en servicepunten, inclusief de eigen wisselcollecties binnen het werkgebied, die in bezit waren op 31 december van het betreffende werkjaar 2017. Collecties in het magazijn, en wisselcollecties van derden worden niet meegeteld. 

De open kast maakt een onderscheid tussen enerzijds gedrukte materialen en anderzijds audiovisuele materialen:

Gedrukte materialen zijn materialen op papier. Dit zijn materialen betreffende proza; poëzie; toneelwerken; essays; Kamishibai vertelplaten en fundels inclusief bloemlezingen; grootletterboeken; en omnibussen; strips; informatieve boeken; bladmuziek en taalcursussen, zowel opgesteld in de jeugd- als in de volwassenafdeling. 

Audiovisuele materialen zijn niet-gedrukte materialen. Het betreft hier cassettes; lp’s; (informatieve) cd’s; diareeksen; video’s; fictie; non-fictie en muziek-dvd’s; blu-ray discs; cd-roms; digitale spellen of elektronische games voor verschillende spelconsoles zoals Playstation, Xbox en Wii. Ook gesproken boeken en Daisy-boeken voor personen met een leesbeperking vallen hieronder. 

Bron
Bibliotheek Informatie en OpvolgingsSysteem (BIOS3)

Opmerkingen
Niet alle bibliotheken in Vlaanderen registreerden gegevens in het registratiesysteem voor bibliotheken van de Vlaamse overheid (BIOS3). Wanneer u met de muis over de kaart navigeert, ziet u in het pop-upvenster van de gemeente zowel het absolute aantal exemplaren als zowel het gemiddelde aantal exemplaren dat de plaatselijke bibliotheek in zijn bezit heeft ten opzichte van tienduizend inwoners.

Gemeenten die op de kaart roze kleuren, hebben deze informatie over het werkjaar 2017 in 2018 niet doorgegeven, of beschikken niet over een bibliotheek op het eigen grondgebied. Sommige gemeenten hebben in dat geval een samenwerkingsverband opgesteld. Deze gemeenten worden niet in de cijfertabel opgenomen. 

Leveringsdatum
december 2018 over het werkjaar 2017

Contactpersoon
Lara Grieten, vrijetijdsmonitor@vlaanderen.be
Christine Bussche, bios@vlaanderen.be


Brontabel 
Download de gegevenstabel.

link naar bron tabel afbeelding senioren


Open data
Bekijk de publieke gegevens.

link naar open data


Rapporteringsplatform
Ga zelf met de cijfers aan de slag. 

link naar de cijfers