Aanbod sportclubs

Thema
Aanbod en verenigingen

Eenheid
Absolute aantallen.
Aantal per tienduizend inwoners.

Definitie 
Dit dashboard toont het aantal sportclubs per gemeente in Vlaanderen. Om te bepalen tot welke gemeente een sportclub geteld wordt, gebruikt Sport Vlaanderen het volgende watervalsysteem:

Indien de sportclub gebruik maakt van sportinfrastructuur, dan wordt de gemeente van de sportinfrastructuur geteld als gemeente van de sportclub.

Indien een sportclub geen gebruik maakt van sportinfrastructuur (bijvoorbeeld om te wandelen, voor wielertoerisme of joggen), dan wordt het correspondentieadres genomen om te bepalen tot welke gemeente een sportclub behoort.

Indien er ook geen correspondentieadres beschikbaar is maar wel een maatschappelijke zetel, dan wordt de maatschappelijke zetel genomen om de gemeente te bepalen.

Bron
Sportdatabank van Sport Vlaanderen

Leveringsdatum
november 2018 over het werkjaar 2017

Contactpersoon
Hilde Caers, hilde.caers@sport.vlaanderen

Brontabel 
Download de gegevenstabel.

link naar bron tabel afbeelding senioren

Open data
Bekijk de publieke gegevens.

link naar open data

Rapporteringsplatform
Ga zelf met de cijfers aan de slag. 

link naar de cijfers