Aantal jeugdhuizen

Thema
Infrastructuur

Eenheid
Aantal per tienduizend jongeren.
Absolute aantallen in cijfertabel. 

Definitie 
Dit dashboard toont het aantal jeugdhuizen dat in de gemeente aanwezig is. Jeugdhuizen en -clubs zijn ontmoetingsplaatsen die voor en door jongeren in hun vrije tijd worden georganiseerd. Jeugdhuizen staan daarmee dicht bij jongeren en hebben de kracht om hen te activeren. Ze organiseren activiteiten rond bepaalde thema's die hun eigenheid weerspiegelen, waardoor ze potentieel hebben om uit te groeien tot broeiplekken van jong ondernemerschap.

De functies van een jeugdhuis kunnen samengevat worden in het letterwoord OASE: Ontmoeten, Activeren, Samen en Educatie. Deze vier functies vormen de kern van wat een jeugdhuis kan betekenen in de samenleving:

De ontmoetingsfunctie is de basis voor alle andere functies die een jeugdhuis heeft. Het is vanuit ontmoeting, vanuit openheid, dat jonge mensen uitgenodigd worden tot het opnemen van een engagement.

Een jeugdhuis schudt jonge mensen wakker en stimuleert hen om dingen te doen. Hun actieve inzet is het doel van de werking en zorgt ervoor dat het jeugdhuis voortdurend blijft evolueren. In een jeugdhuis word je aangespoord om kritisch te zijn, actie te ondernemen en in de wereld te staan.

Een jeugdhuis wordt draaiende gehouden door een brede groep jongeren die zich samen voor hun cultuur inzetten. Samenwerken is daarbij synoniem aan gezamenlijk verantwoordelijkheid opnemen.

In een jeugdhuis leren jonge mensen van elkaar; door een cursus of al doende. In jeugdhuizen leer je over democratie of verantwoordelijkheid dragen voor anderen. Je leert er dingen die je dan ook buiten het jeugdhuis kan gebruiken.

Bron 
registratietool Jeugdmaps
definities Formaat

Opmerkingen
Een jeugdhuis is een vorm van lokaal jeugdwerk die voor zijn infrastructuur niet aan algemene criteria dient te beantwoorden. De term slaat dan ook meer op een werkvorm dan op een accommodatie. De lokale vrijetijdsmonitor volgt in deze alsnog de typering die Jeugdmaps hanteert.

Niet alle gemeenten voerden gegevens in Jeugdmaps in. Gemeenten die op de kaart donkergroen kleuren, hebben geen informatie doorgegeven. Deze worden niet in de cijfertabel opgenomen. 

Leveringsdatum
oktober 2018 over het werkjaar 2017

Contactpersoon
Lara Grieten, vrijetijdsmonitor@vlaanderen.be


Brontabel 
Download de gegevenstabel.

link naar bron tabel afbeelding senioren


Open data
Bekijk de publieke gegevens.

link naar open data


Rapporteringsplatform
Ga zelf met de cijfers aan de slag. 

link naar de cijfers