Aantal speelpleinwerkingen

Thema
Aanbod en verenigingen

Eenheid
Absolute aantallen.
Aantal per tienduizend jongeren.

Definitie
Dit dashboard toont het aantal deelnemers aan gemeentelijke speelpleinwerkingen die zowel door VDS als door de gemeente gekend zijn. Tijdens de schoolvakanties organiseren speelpleinwerkingen speelactiviteiten op een vaste plek. Deze werkingen worden gekenmerkt door een grote openheid voor kinderen en ze bevorderen de algemene en integrale ontwikkeling van deelnemende kinderen tot en met vijftien jaar. Nadien kunnen jongeren animator worden.

Gemeenten kunnen de organisatie van een speelpleinwerking telkens op een andere manier invullen. Toch zorgen vijf kenmerken ervoor dat een organisatie de term speelpleinwerking aangemeten krijgt

Speelpleinwerk is niet beperkt tot het schooljaar, maar vindt in minstens één schoolvakantie per jaar plaats. Overnachtingen zijn uitzonderlijke events en geen regelmatige standaardactiviteit. Een speelpleinwerking is een vakantie-initiatief en heeft haar openingsperiode in de vakantie. Het speelpleinhoogseizoen ligt traditioneel in de zomervakantie en in mindere mate (50% van de speelpleinwerkingen) in de paasvakantie. Een kleine minderheid van het speelpleinwerk opent ook haar deuren in één of meerdere kleine vakanties zoals de krokus-, herfst- en/of kerstvakantie.

Aangezien speelpleinwerking in de vakantie wordt georganiseerd, en dit tot de vrije tijd van het kind behoort, vormt het spelen dan ook tot hoofddoel. Er hoeft op het speelplein niet gespeeld te worden om er iets bij op te steken of om bepaalde inzichten te verwerven. In essentie gaat het om het spelen zonder meer, het spelen om te spelen. Op het speelplein is spelen geen middel om een extern doel te bereiken, maar een doel op zich. Een speelpleinwerking brengt deze speelfunctie in de praktijk door dagelijks werk te maken van optimale speelkansen voor alle kinderen.

Het speelpleinwerk staat erom bekend een breed publiek te bereiken. Speelpleinwerkingen krijgen alle kinderen over de vloer. Zo spelen kinderen van verschillende leeftijden, uit een middenklasse of kansarm milieu, kinderen van buitenlandse herkomst, kinderen met een beperking, kinderen uit het bijzonder onderwijs of de bijzondere jeugdbijstand, allemaal samen op het speelplein. Het speelplein maakt dus principieel geen onderscheid.
Een speelpleinwerking is principieel een initiatief waar elk kind terecht kan, los van elke filosofische of ideologische strekking, verstandelijke mogelijkheden of beperkingen. Deze openheid vertaalt zich in de praktijk in een openheid naar deelname, gebruiksfrequentie, lage kostprijs en toegankelijkheid voor alle kinderen.

Het speelpleinwerk voorziet dan ook geen lidmaatschap. Er wordt niet verondersteld dat kinderen elke dag aanwezig moeten zijn. Wie voor één dag komt, is even welkom als wie elke dag op het speelplein vertoeft. Hoewel de werking op vele plaatsen niet gratis is, wordt bewust gekozen om de kostprijs voor alle kinderen zo laag mogelijk te houden. 

Speelpleinwerking wordt in veel gevallen professioneel en gemeentelijk gerund en ondersteund. Toch is het jeugdwerk. Het merendeel van de begeleidersploeg is door jongeren samengesteld. Deze jongeren bereiden het speelaanbod voor en dragen hun mening over de werking uit. Hierdoor krijgen jongeren een omgeving waarin hun vaardigheden en kansen groeien.

Bron
registratietool lokale vrijetijdsmonitor
Vlaamse Dienst Speelpleinwerking (VDS)

Opmerkingen
Niet alle gemeenten beschikken over een speelpleinwerking. Wanneer u met de muis over de kaart hovert, ziet u in het pop-upvenster van de gemeente of het gaat om een gemeente met of zonder een werking. Bij gemeenten die geen naam voor hun speelpleinwerking opgeven, staat in de brontabel '-' genoteerd. 

Gegevens afkomstig uit de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor zijn voor 75 procent van de gemeenten beschikbaar. Download hier een volledige lijst van gemeenten met een goede deelname, een onvolledige deelname, en van gemeenten die niet hebben deelgenomen. Deze groepen zijn onderverdeeld per werkblad. 

Leveringsdatum
februari 2018 over het werkjaar 2017

Contactpersoon
Lara Grieten, vrijetijdsmonitor@vlaanderen.be


Brontabel 
Download de gegevenstabel.

link naar bron tabel afbeelding senioren


Open data
Bekijk de publieke gegevens.

link naar open data


Rapporteringsplatform
Ga zelf met de cijfers aan de slag. 

link naar de cijfers