Alle thema's

Kies een thema waarover u graag metagegevens wil raadplegen.


Op iedere metadatafiche vindt u een link naar de dashboards op het rapporteringsplatform. Die toont de gegevens in grafieken en cijfers aan over het onderwerp dat u gekozen heeft. Daarnaast kunt u de gezuiverde brontabellen bekijken: cijferreeksen waarop de dashboards werden opgesteld. U vindt er ook een toegangspoort naar het open datakanaal, een omgeving waar alle publieke gegevenstabellen werden geordend waarover de lokale vrijetijdsmonitor beschikt.