Indicatorenlijst

Ga meteen naar Cultuur 

Ga meteen naar Jeugd

Ga meteen naar Sport

Ga meteen naar Vrije tijd transversaal
 

Cultuur

Deelnemers van maskerade

RichtingaanwijzersAanbod en verenigingen

Titel van het rapporteringsdashboard

Beschrijving van de indicator

Aanbod culturele activiteiten

Aantal culturele activiteiten in de UiTdatabank

Aanbod cultuurcentra

Aantal activiteiten in
cultuurcentra

Aanbod bibliotheken

Aantal exemplaren in bezit van
de bib

Aanbod culturele organisaties

Aantal lokale groepen van amateurkunstenorganisaties

Aanbod culturele organisaties

Aantal lokale afdelingen van verenigingen sociaal-cultureel volwassenenwerk

Aanbod culturele organisaties

Aantal lokale verenigingen van erfgoedorganisaties- en instellingen


Getekende ventjesParticipatie

Titel van het rapporteringsdashboard

Beschrijving van de indicator

Deelnemers gemeentelijk cultuuraanbod

Aantal bezoeken van de openbare bibliotheek

Deelnemers gemeentelijk cultuuraanbod

Aantal actieve klanten van de cultuurhuizen

Leden culturele organisaties

Aantal aangesloten of geregistreerde individuen bij amateurkunstenorganisaties

Leden culturele organisaties

Aantal leden van verenigingen sociaal-cultureel volwassenenwerk

 

Ventje met twee moersleutelsTewerkstelling

Geen afzonderlijke indicatoren voor cultuur

 

 

Handen schudden elkaarSamenwerking

Geen afzonderlijke indicatoren voor cultuur

 


Twee handen houden een hart omhoogVrijwilligers

Titel van het rapporteringsdashboard

Beschrijving van de indicator

Vrijwilligers in het sociaal-cultureel volwassenenwerk 

Aantal bestuursvrijwilligers in verenigingen sociaal-cultureel volwassenenwerk 

Vrijwilligers in het sociaal-cultureel volwassenenwerk

Aantal overige vrijwilligers in verenigingen sociaal-cultureel volwassenenwerk

 


SmileyTevredenheid

Titel van het rapporteringsdashboard

Beschrijving van de indicator

Tevredenheid over cultuursector

Percentage tevredenheid over culturele voorzieningen 

 


SpaarvarkentjeFinanciën

Titel van het rapporteringsdashboard

Beschrijving van de indicator

Financiële situatie van cultuurcentra

Uitgaven van de cultuurcentra
per activiteit 

Financiële situatie van bibliotheken

Uitgaven van de bibliotheken
per lener

Specifieke ondersteuningsvormen

Financiële ondersteuning aan cultuurorganisaties- en verenigingen 

 

TekstballonInspraak

Geen afzonderlijke indicatoren voor cultuur

 

Gebouw met rijbaan voorInfrastructuur

Geen afzonderlijke indicatoren voor cultuur

Jeugd

Jongens verkleden zich

RichtingaanwijzersAanbod en verenigingen

Titel van het rapporteringsdashboard

Beschrijving van de indicator

Particulier jeugdaanbod

Aantal
speelpleinwerkingen

Particulier jeugdaanbod

Aantal jeugdhuizen
of -clubs

Particulier jeugdaanbod

Aantal
jeugdbewegingen

Particulier jeugdaanbod

Aantal andere jeugdinitiatieven
per type

Gemeentelijk jeugdaanbod

Aantal gemeentelijke initiatieven voor kinderen en jongeren

Gemeentelijk jeugdaanbod

Aantal
jeugdprojecten

Gemeentelijk jeugdaanbod per doelgroep

Aanwezigheid van initiatieven voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Gemeentelijk jeugdaanbod per doelgroep

Aanwezigheid van initiatieven voor kinderen en jongeren met een specifieke zorgbehoefte

Gemeentelijk jeugdaanbod per doelgroep

Aanwezigheid van initiatieven voor kortgeschoolde jongeren

Gemeentelijk jeugdaanbod per doelgroep

Aanwezigheid van initiatieven voor een andere doelgroep


Getekende ventjesParticipatie

Titel van het rapporteringsdashboard

Beschrijving van de indicator

Deelnemers particulier jeugdaanbod

Het bereik van particuliere speelpleinwerkingen

Deelnemers gemeentelijk jeugdaanbod

Het bereik van gemeentelijke speelpleinwerkingen

Deelnemers particulier jeugdaanbod

Het bereik van jeugdhuizen of -clubs

Deelnemers particulier jeugdaanbod

Het bereik van jeugdbewegingen

Deelnemers gemeentelijk jeugdaanbod

Het bereik van andere jeugdinitiatieven

 

Ventje met twee moersleutelsTewerkstelling

Titel van het rapporteringsdashboard

Beschrijving van de indicator

Tewerkstelling in de gemeente

Aantal personen die tijdelijk voor het gemeentebestuur werken in de jeugdsector

 

 

Handen schudden elkaarSamenwerking

Geen afzonderlijke indicatoren voor jeugd

 


Twee handen houden een hart omhoogVrijwilligers

Titel van het rapporteringsdashboard

Beschrijving van de indicator

Vrijwilligers binnen het particuliere jeugdaanbod

Aantal personen in de leiding van jeugdbewegingen

 


SmileyTevredenheid

Titel van het rapporteringsdashboard

Beschrijving van de indicator

Tevredenheid over jeugdsector

Percentage tevredenheid over geschikte plekken voor de jeugd

Tevredenheid over jeugdsector

Percentage tevredenheid over speelvoorzieningen voor kinderen tot en met twaalf jaar

Tevredenheid over jeugdsector

Percentage tevredenheid over jongerenvoorzieningen

 


SpaarvarkentjeFinanciën

Titel van het rapporteringsdashboard

Beschrijving van de indicator

Specifieke ondersteuningsvormen

Aanwezigheid van overeenkomsten met jeugdverenigingen

Specifieke ondersteuningsvormen

Aanwezigheid van specifieke ondersteuning van het jeugdwerk 

 

TekstballonInspraak

Titel van het rapporteringsdashboard

Beschrijving van de indicator

Inspraak in het jeugdbeleid

Aanwezigheid van inspraak door de jeugdraad op het jeugdbeleid per thema

Inspraak in het jeugdbeleid

Aanwezigheid van inspraak door de jeugdparagraaf op het jeugdbeleid per thema

Inspraak in het jeugdbeleid

Aanwezigheid van inspraak door een peiling met vaste periodiciteit op het jeugdbeleid per thema

Inspraak in het jeugdbeleid

Aanwezigheid van inspraak door de kindergemeenteraad op het jeugdbeleid per thema

Inspraak in het jeugdbeleid

Aanwezigheid van online inspraak op het jeugdbeleid per thema

Inspraak in het jeugdbeleid

Aanwezigheid van specifieke thema's in het jeugdbeleid

 

Gebouw met rijbaan voorInfrastructuur

Titel van het rapporteringsdashboard

Beschrijving van de indicator

Jeugdinfrastructuur

Aantal eenheden van jeugdinfrastructuur

Jeugdinfrastructuur

Aantal fuifruimtes

Jeugdinfrastructuur

Aantal jeugdverblijfcentra

Jeugdinfrastructuur

Aantal jeugdhuizen of -clubs

Jeugdinfrastructuur

Aantal gebouwen voor de jeugd

Jeugdinfrastructuur

Aantal terreinen voor de jeugd

Jeugdinfrastructuur

Type eigenaars van gebouwen voor de jeugd

Sport

Jongeren varen kano

RichtingaanwijzersAanbod en verenigingen

Titel van het rapporteringsdashboard

Beschrijving van de indicator

Gemeentelijk sportaanbod

Aantal Multimove-organisaties
 

Gemeentelijk sportaanbod

Aanwezigheid van sportinitiatieven
 

Gemeentelijk sportaanbod

Aanwezigheid van sportinitiatieven
per leeftijdsklasse

Sportaanbod voor kansengroepen

Aantal sportclubs en verenigingen die sport aanbieden voor kansengroepen vanuit socio-economisch perspectief

Sportaanbod voor kansengroepen

Aantal sportclubs en verenigingen die sport aanbieden voor kansengroepen vanuit fysisch en/of mentaal perspectief

Aanbod sportclubs

Aantal sportclubs
 

Vormingsaanbod sport

Aanwezigheid van een vormingsaanbod met specifieke competenties voor sportbeoefenaars, sportclubs of verenigingen die sport aanbieden, sportorganisatoren of sporttechnische begeleiders


Getekende ventjesParticipatie

Titel van het rapporteringsdashboard

Beschrijving van de indicator

Leden sportclubs

Aantal clubleden
 

Leden sportclubs

Aantal inwoners dat aangeeft minstens wekelijks te sporten
 

Deelnemers gemeentelijk sportaanbod

Aantal deelnemers aan initiatieven voor georganiseerde sportbeoefening 
 

Deelnemers gemeentelijk sportaanbod

Aantal deelnemers aan initiatieven voor georganiseerde sportbeoefening per leeftijdsklasse

 

Ventje met twee moersleutelsTewerkstelling

Titel van het rapporteringsdashboard

Beschrijving van de indicator

Tewerkstelling bij sportclubs

Aantal sportclubs of verenigingen die sport aanbieden dat minstens één persoon officieel tewerkstelt

 

 

Handen schudden elkaarSamenwerking

Titel van het rapporteringsdashboard

Beschrijving van de indicator

Externe samenwerking sport

Het plaatsvinden van een samenwerking met bedrijven in functie van het beweegsportbeleid
 

Externe samenwerking sport

Het plaatsvinden van een samenwerking met de gezondheidssector, Logo of huisartsen
 

Externe samenwerking sport

Het plaatsvinden van een samenwerking met de sportfederaties
 

Externe samenwerking sport

Het plaatsvinden van een samenwerking met welzijnsorganisaties in functie van kansengroepen

 


Twee handen houden een hart omhoogVrijwilligers

Titel van het rapporteringsdashboard

Beschrijving van de indicator

Trainers en bestuurders van sportclubs

Aantal gekwalificeerde trainers

Trainers en bestuurders van sportclubs

Aantal bestuursleden van de sportclubs

 


SmileyTevredenheid

Titel van het rapporteringsdashboard

Beschrijving van de indicator

Tevredenheid over sportsector

Percentage tevredenheid over sportvoorzieningen

 


SpaarvarkentjeFinanciën

Titel van het rapporteringsdashboard

Beschrijving van de indicator

Specifieke ondersteuningsvormen

Het plaatsvinden van een financiële ondersteuning van sportclubs

Specifieke ondersteuningsvormen

Het plaatsvinden van een financiële ondersteuning van sportinitiatieven

 

TekstballonInspraak

Geen indicatoren voor sport

 

Gebouw met rijbaan voorInfrastructuur

Titel van het rapporteringsdashboard

Beschrijving van de indicator

Sportinfrastructuur

Aantal sportaccommodaties per type

Sportinfrastructuur

Aantal sportaccommodaties per type van eigenaar

Sportinfrastructuur

De oppervlakte van sportaccommodaties

Vrije tijd transversaal

Jong en oud glijden met een waterband

RichtingaanwijzersAanbod en verenigingen

Titel van het rapporteringsdashboard

Beschrijving van de indicator

Participatie- en toegankelijkheidsinitiatieven

Het organiseren van initiatieven om financiële drempels voor kansengroepen te verlagen

Participatie- en toegankelijkheidsinitiatieven

Het organiseren van initiatieven om niet-financiële drempels voor kansengroepen te verlagen


Getekende ventjesParticipatie

Titel van het rapporteringsdashboard

Beschrijving van de indicator

Deelnemers met UiTPAS

Aantal UiTPASSEN

Deelnemers met UiTPAS

Aantal UiTPASSEN per geslacht en leeftijd

Deelnemers met UiTPAS

Aantal UiTPASSEN met kansentarief

 

Ventje met twee moersleutelsTewerkstelling

Titel van het rapporteringsdashboard

Beschrijving van de indicator

Tewerkstelling in het gemeentebestuur

Aantal VTE tewerkgesteld in een specifieke gemeentedienst voor vrije tijd

Tewerkstelling in de vrijetijdssectoren

Aantal tewerkgestelde personen in de culturele -, creatieve -, jeugd- of sportsector

 

 

Handen schudden elkaarSamenwerking

Titel van het rapporteringsdashboard

Beschrijving van de indicator

Samenwerking van gemeentelijke diensten

Het plaatsvinden van een autonome dienst
 

Samenwerking van gemeentelijke diensten

Het plaatsvinden van een interne samenwerking
 

Samenwerking van gemeentelijke diensten

Het plaatsvinden van een samenwerking met externe organisatoren

Samenwerking van lokale verenigingen

Het plaatsvinden van een samenwerking tussen lokale verenigingen

 


Twee handen houden een hart omhoogVrijwilligers

Titel van het rapporteringsdashboard

Beschrijving van de indicator

Gemeentelijke vrijwilligers

Aantal vrijwilligers per vergoedingstype dat wordt ingezet op een specifiek vlak

 


SmileyTevredenheid

Titel van het rapporteringsdashboard

Beschrijving van de indicator

Tevredenheid over vrijetijdssector

Percentage tevredenheid over activiteiten voor ouderen

Tevredenheid over vrijetijdssector

Percentage tevredenheid over recreatievoorzieningen

 


SpaarvarkentjeFinanciën

Titel van het rapporteringsdashboard

Beschrijving van de indicator

Gemeentelijk budget voor vrije tijd

Het bedrag in euro per beleidsdomein en deelbeleid

Gemeentelijke ondersteuning voor vrije tijd

Het plaatsvinden van een ondersteuning van het verenigingsleven

Gemeentelijke ondersteuning voor vrije tijd

Het organiseren van samenwerkingsincentives voor clubs of verenigingen

 

TekstballonInspraak

Titel van het rapporteringsdashboard

Beschrijving van de indicator

Inspraak in het vrijetijdsbeleid

Het plaatsvinden van inspraak door specifieke doelgroepen

Inspraak in het vrijetijdsbeleid

Het plaatsvinden van specifieke inspraakvormen per beleidsdomein

Inspraak in het vrijetijdsbeleid

Aantal genotuleerde adviezen van de lokale adviesraden

Gebouw met rijbaan voorInfrastructuur

Titel van het rapporteringsdashboard

Beschrijving van de indicator

Energiezuiningheid van infrastructuur

De EPC-waarde van publieke gebouwen voor vrije tijd

Toegankelijkheid van infrastructuur

Aantal gebouwen met toegankelijkheidsdossier