Overzicht extra bronnen

De indicatorenset vertrekt van een veelheid aan bronnen om zo relevante bestaande data met betrekking tot het lokale beleid te ontsluiten en de vraaglast aan de lokale besturen tot een minimum te beperken. Dit betekent dat volgende types van bronnen zullen aangesproken worden om informatie te ontsluiten:

Vlaamse of federale data worden ontsloten voor Cultuur, Jeugd en Sport: data uit andere beleidsdomeinen zoals binnenlands bestuur (BBC), onderwijs (DKO) of federale tewerkstellingsgegevens (RSZ) worden voor onze beleidsvelden in kaart gebracht en ontsloten.

Sectorinstrumenten voor Cultuur, Jeugd en Sport: verschillende sectorinstrumenten kunnen een bron zijn van beleidsinformatie op het lokale vlak. Informatie uit deze instrumenten wordt mee opgenomen in de lokale vrijetijdsmonitoring.

Data uit dossierbehandeling Cultuur, Jeugd en Sport: informatie die in het kader van de dossierbehandeling bij sectorale decreten wordt opgevraagd, wordt mee ontsloten binnen de lokale vrijetijdsmonitoring.

Bevraging lokale besturen: indien geen andere bronnen beschikbaar zijn en het lokale bestuur de meest aangewezen bron is, wordt een dataverzameling voorzien bij de lokale besturen.

 

Extra bro,nnen