Participatie- en toegankelijkheidsinitiatieven

Thema
Aanbod en verenigingen

Eenheid
Absolute aantallen.
Aantal per tienduizend inwoners.
De cijfertabel spreekt over J danwel '-' door de gemeente ingevoerd.

Definitie
Dit dashboard toont het aantal participatie- en toegankelijkheidsinitiatieven van gemeentelijke vrijetijdssectoren voor individuen en verenigingen in Vlaanderen. Deze initiatieven kunnen de financiële en niet-financiële drempels voor kansengroepen verlagen. Tezamen maken zij deel uit van een specifiek en structureel kansengroepenbeleid. Dat gaat ruimer dan enkel maar openstaan voor specifieke doelgroepen. Verenigingen dienen zich dan ook actief in te zetten op het bereiken van kansengroepen.

Tot een kansengroep behoren personen die vanwege een of meerdere gemeenschappelijke persoons- of situationele kenmerken feitelijk ongelijke kansen hebben op het vlak van participatie. Het gaat bijvoorbeeld om personen met een fysieke of visuele beperking, doven of slechthorende personen, personen met een verstandelijke handicap, psychische kwetsbaarheid, of een autismespectrumstoornis, sedentaire senioren, bewoners van rust- of verzorgingsinstellingen, of mensen met een andere specifieke gezondheidsproblematiek. Voor deze personen is een aangepast beleid noodzakelijk.

Soorten initiatieven om financiële drempels voor kansengroepen te verlagen:

 • Kansenpas
  Dit is een kortingskaart die wordt uitgereikt aan bepaalde doelgroepen zodat ze kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten.
 • Kortingssystemen
  Dit gaat om andere drempelverlagende beleidsmaatregelen dan bijvoorbeeld de UiTPAS: een vrijetijdskaart; korting op inschrijvingsgeld; bepaalde solidariteitssystemen; inkomensgerelateerde toegangsprijzen; of aparte subsidies aan betreffende verenigingen. 
 • Lagere gebruikstarieven in sportinfrastructuur
 • Sportcheques
  Met een sportcheque kunnen personen in kansengroepen zich bij een sportclub aansluiten, zich inschrijven voor een sportstage of sportmateriaal aankopen. Gemeenten hanteren verschillende voorwaarden om een sportcheque te verzilveren. 
 • UiTPAS
  Met deze pas verzamelen deelnemers telkens een punt wanneer zij deelnemen aan een UiTPASactiviteit van een vrijetijdsorganisatie waar de UiTPAS actief is. Vervolgens kunnen de deelnemers deze punten bij aangesloten organisaties omruilen. Raadpleeg de metadatafiche over UiTPASSEN voor meer informatie.
 • Andere initiatieven
  Dit gaat om initiatieven die niet onder bovenstaande soorten kunnen worden gecategoriseerd.
   

Soorten initiatieven om niet-financiële drempels voor kansengroepen te verlagen:

 • Inbreng logistieke hulp
  Dit gaat bijvoorbeeld om de organisatie van activiteiten die participatie bij kansengroepen vergroten of om het aanbieden van hulp bij de verplaatsingen voor vrijetijdsactiviteiten. Ook het vestigen van een minder-mobielencentrale of rolstoelbegeleiding valt hieronder. 
 • Kadervorming voor het werken met doelgroepen
  Een gemeente kan initiatieven uitlokken of aanjagen door bijvoorbeeld een kader te creëren rond hoe met verschillende kansengroepen moet worden gewerkt zodat de personen in deze doelgroepen zich kunnen versterken. Kadervorming bestaat ook uit immateriële ondersteuning zoals bemiddeling en inhoudelijke of juridische geïntegreerde dienstverlening.
 • Toeleiding
  Dit gaat om middelen om kansengroepen te bereiken en om hen te motiveren tot vrijetijdsparticipatie. Voorbeelden zijn het positioneren van sleutelfiguren, het voeren van promotie, het organiseren van infosessies of het voor deze doelgroep bereikbaar maken van de consulent in kwestie. Zo kan iedereen op maat geïnformeerd worden of bij bepaalde inschrijvingen worden geassisteerd.
 • Andere initiatieven
  Dit gaat om initiatieven die niet onder bovenstaande soorten kunnen worden gecategoriseerd.

Bron
registratietool lokale vrijetijdsmonitor

Opmerkingen
Gegevens afkomstig uit de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor zijn voor 75 procent van de gemeenten beschikbaar. Gemeenten die geen informatie hebben doorgegeven, worden niet in de cijfertabel opgenomen. 

Download hier een volledige lijst van gemeenten met een goede deelname, een onvolledige deelname, en van gemeenten die niet hebben deelgenomen. Deze groepen zijn onderverdeeld per werkblad. 

Leveringsdatum
juli 2018 over het werkjaar 2017

Contactpersoon
Lara Grieten, vrijetijdsmonitor@vlaanderen.be


Brontabel 
Download de gegevenstabel.

link naar bron tabel afbeelding senioren


Open data
Bekijk de publieke gegevens.

link naar open data


Rapporteringsplatform
Ga zelf met de cijfers aan de slag. 

link naar de cijfers