Rapporteringsplatform

De lokale vrijetijdsmonitor bundelt tal van gegevens over het vrijetijdsgebeuren
in Vlaanderen.  Ga naar de cijfers en raadpleeg de resultaten van uw gemeente
of van een andere Vlaamse gemeente. Op het rapporteringsplatform vindt u deze
informatie in de vorm van grafieken en cijfertabellen. Selecteer een gemeente en
vergelijk deze met een interessante vergelijkingsgroep.

Onder metafiches leest u de metagegevens over de verschillende onderwerpen.
Ook journalisten, studenten, scholieren, of wetenschappers zijn welkom om in de
gegevens te grasduinen. Voor hen biedt de open data  zicht op de volledige
datalijsten per thema.

 

afbeelding naar de cijfers