Tevredenheid sportvoorzieningen

Thema
Tevredenheid

Eenheid
Aandeel in percentage.

Definitie 
Dit dashboard toont onder anderen het percentage van inwoners uit de gemeente dat antwoordde op de vraag "In welke mate ben je tevreden over sportvoorzieningen?". Deze gegevens komen uit de steekproeftrekking survey dat de monitor in 2017 afnam bij een representatief staal van inwoners vanaf zeventien jaar in alle steden en gemeenten van het Vlaamse Gewest. 

Met sportvoorzieningen worden een zwembad, sporthal, sportcentra, zalen en pleinen voor binnen- of buitensport, en sportinfrastructuur bedoeld, zoals fitness, een looppiste, grasvelden of voetbalvelden. De tevredenheid over dit aanbod geeft een indicatie van de mate waarin deze beantwoordt aan de behoeften en wensen van de inwoners uit de gemeente in kwestie. 

De tellers werden berekend op basis van drie gegroepeerde antwoordcategorieën:

  • Tevreden
    Dit gaat om de antwoorden eerder tevreden en zeer tevreden.
  • Neutraal
    Dit gaat om het antwoord noch tevreden, noch ontevreden.
  • Ontevreden
    Dit gaat om de antwoorden zeer ontevreden en eerder ontevreden.

Bron
survey gemeente- en stadsmonitor

Opmerkingen 
Er is een verschil in de vraagstelling en de antwoordcategorieën in de survey Gemeentemonitor en de survey Stadsmonitor. In de Gemeentemonitor is gevraagd of er voldoende activiteiten zijn in de gemeente, inclusief deelgemeenten of dorpen. In de Stadsmonitor is gevraagd of er voldoende activiteiten zijn in de buurt.

Iedereen die antwoordde op de vraag werd in de noemer opgenomen, uitgezonderd de respondenten in de categorieën geen mening of weet niet in de survey Gemeentemonitor en weet niet of niet van toepassing in de survey Stadsmonitor. 

De survey meet de tevredenheid over sportvoorzieningen en recreatievoorzieningen in één indicator. De lokale vrijetijdsmonitor toont de resultaten voor de betreffende voorzieningen apart. 

Leveringsdatum
juni 2018 over het werkjaar 2017

Contactpersoon
Lara Grieten, vrijetijdsmonitor@vlaanderen.be


Brontabel 
Download de gegevenstabel.

link naar bron tabel afbeelding senioren


Open data
Bekijk de publieke gegevens.

link naar open data


Rapporteringsplatform
Ga zelf met de cijfers aan de slag. 

link naar de cijfers