Tewerkstelling bij sportclubs

Thema
Tewerkstelling

Eenheid
Absolute aantallen.
Aantal per tienduizend inwoners met minstens één persoon officieel in sportsector tewerkgesteld.

Definitie
Dit dashboard toont een kaart die een overzicht geeft van het aantal sportclubs of verenigingen die sport aanbieden waar minstens één persoon officieel tewerkgesteld is. Het maakt niet uit hoeveel uren die persoon presteert. De sportclub of vereniging kan die werknemers zelf of bijvoorbeeld via Sportwerk Vlaanderen of een uitzendkantoor aangeworven hebben, eventueel voor een beperkt aantal uren. Betaalde sportbeoefenaars worden niet meegerekend.

U ziet tevens een grafiek met het aantal sportclubs dat minstens één persoon officieel tewerkstelt met opdeling naar inhoudelijke opdracht en het gemiddeld aantal voor de vergelijkingsgroep.

  • Bestuurlijk / administratief werk
  • Op sporttechnisch vlak (bijvoorbeeld trainers of coaches) of als jury of scheidsrechter
  • Op vlak van sportomkadering
    Bijvoorbeeld jeugdsportcoördinatoren, sporttechnisch coördinatoren of kinesisten.
  • Andere opdracht
    Dit gaat om werk dat niet in voorgaande begrippen kan worden gecategoriseerd.

Bron
registratietool lokale vrijetijdsmonitor

Opmerkingen 
Gegevens afkomstig uit de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor zijn voor 75 procent van de gemeenten beschikbaar. Wanneer u met de muis over de kaart hovert, ziet u in het pop-upvenster van de gemeente zowel het absolute aantal sportclubs met tewerkstelling in deze gemeente, alsook het gemiddelde aantal per tienduizend inwoners. Gemeenten die op de kaart wit kleuren, hebben deze informatie over het werkjaar 2017 in 2018 niet doorgegeven. Deze worden in de cijfertabel aangeduid met '-'.

Download hier een volledige lijst van gemeenten met een goede deelname, een onvolledige deelname, en van gemeenten die niet hebben deelgenomen. Deze groepen zijn onderverdeeld per werkblad. 

Leveringsdatum
juli 2018 over het werkjaar 2017

Contactpersoon
Hilde Caers, hilde.caers@sport.vlaanderen


Brontabel 
Download de gegevenstabel.

link naar bron tabel afbeelding senioren


Open data
Bekijk de publieke gegevens.

link naar open data


Rapporteringsplatform
Ga zelf met de cijfers aan de slag. 

link naar de cijfers