Tewerkstelling in de vrijetijdssectoren

Thema
Tewerkstelling

Eenheid
Aandeel in percentage.
Absolute aantallen.

Definitie
Deze gegevens tonen het aantal loontrekkende tewerkgestelde personen in de culturele en creatieve sector, jeugd- en sportsector. Het gaat dan om iedereen die voltijds of deeltijds werkt bij een werkgever die is aangesloten bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (GSD-V). Welke zover zij loon of een disponibiliteitsvergoeding ontvangen waarop sociale zekerheidsbijdragen worden ingehouden (statutairen, contractanten, tijdelijken, artikel 60§7 OCMW-wet).

Studenten- en seizoensarbeid, flexi-jobs en contracten op afroep zijn niet in de bevraging opgenomen. In het geval een tewerkstelling gaat om de langdurige vervanging van een medewerker, dan wordt door de bevoegdheid slechts één indicator ingegeven: betreffende de oorspronkelijke medewerker of de vervanger. Beide tezamen worden niet geteld.

De tewerkgestelde personen zijn op basis van al dan niet commerciële economische activiteiten door de Europese Unie onderverdeeld in vijf NACE-niveaus voor de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd en Sport. Een NACE-niveau duidt aan tot welke sector de werknemer behoort voor de prestaties die op de tewerkstellingslijn worden aangegeven. Concreet gaat het hier om diensten en onderdelen van lokale besturen. 
 

Niveau 1 toont de sectie waarin de personen tewerkgesteld zijn. Hiertoe behoren:
 

 • Administratieve diensten en ondersteunende diensten,
  verhuur en lease door bijvoorbeeld de dienst bevolking, de dienst milieu of de dienst personeelsdienst van de gemeente onder de administratieve diensten; ondersteunende diensten zijn bijvoorbeeld de groendienst of de technische dienst van de gemeente.
 • Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen,
  bijvoorbeeld de handel in onderdelen, accessoires of toebehoren van auto's en motorfietsen; of handelsbemiddeling.
 • Industrie,
  bedrijven voor bijvoorbeeld reparatie en installatie van machines en apparaten; of voor de vervaardiging van kleding.
 • Kunst, amusement en recreatie,
  bijvoorbeeld bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten; creatieve activiteiten, kunst en amusement; of sport, ontspanning en recreatie.
 • Onderwijs,
  kleuteronderwijs, lager -, secundair -, hoger - en postsecundair niet-hoger onderwijs, overige onderwijsvormen en onderwijsondersteunende activiteiten.
 • Verschaffen van accommodatie,
  bijvoorbeeld hotels en dergelijke accommodatie, vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen, en overige accommodatie.
 • Overige diensten,
  verenigingen die bijvoorbeeld persoonlijke diensten leveren zoals het wassen of chemisch reinigen van textiel, of haar- en schoonheidsverzorging.
   

Niveau 2 toont de afdeling waarin de personen tewerkgesteld zijn. Hiertoe behoren:
 

 • Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten,
  bijvoorbeeld bibliotheken, archieven, musea, de exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties, botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten.
 • Creatieve activiteiten, kunst en amusement,
  bijvoorbeeld ondersteunende activiteiten voor en uitvoerende kunsten, scheppende kunsten en de exploitatie van zalen.
 • Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen,
  bijvoorbeeld in niet-gespecialiseerde winkels, in voedings- en genotmiddelen, motorbrandstoffen, ICT-apparatuur, en andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels, alsook in cultuur- en recreatieartikelen of andere artikelen in gespecialiseerde winkels, detailhandel niet in winkels en inclusief of exclusief in markt- en straathandel.
 • Groothandel met handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen
  bijvoorbeeld in bepaalde consumentenartikelen; of in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen.
 • Kleuteronderwijs, lager -, secundair -, hoger - en postsecundair niet-hoger onderwijs, overige onderwijsvormen en onderwijsondersteunende activiteiten,
  bijvoorbeeld algemeen, technisch, beroeps- en buitengewoon secundair onderwijs.
 • Overige industrie,
  bijvoorbeeld het bewerken van edelstenen en de vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen; de vervaardiging van muziekinstrumenten, sportartikelen, spellen en speelgoed, en de vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden; alsook industrie dat anders gecategoriseerd is. 
 • Reparatie en installatie van machines en apparaten,
  bijvoorbeeld de reparatie van metaal; en de installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen. 
 • Sport, ontspanning en recreatie,
  bijvoorbeeld de exploitatie van sportaccommodaties; kersmisattracties en themaparken.
 • Verenigingen,
  bijvoorbeeld bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties; vakverenigingen; en overige verenigingen.
 • Verhuur en lease,
  bijvoorbeeld van motorvoertuigen; van consumentenartikelen; van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen; of van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht.
 • Verschaffen van accommodatie,
  bijvoorbeeld hotels en dergelijke accommodatie, vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen, en overige accommodatie.
 • Vervaardiging van kleding,
  bijvoorbeeld van exclusief bontkleding; van artikelen van bont; of van gebreide en gehaakte kleding.
   

Niveau 3 toont de groep waarin de personen tewerkgesteld zijn. Hiertoe behoren:
 

 • Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten,
  bijvoorbeeld bibliotheken, archieven, musea, de exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties, botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten.
 • Creatieve activiteiten, kunst en amusement,
  bijvoorbeeld ondersteunende activiteiten voor en uitvoerende kunsten, scheppende kunsten en de exploitatie van zalen.
 • Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels,
  bijvoorbeeld in boeken; in kranten en kantoorbehoeften; in audio- en video-opnamen; in sportartikelen; of in spellen en speelgoed, allen in gespecialiseerde winkels.
 • Groothandel in andere consumentenartikelen,
  bijvoorbeeld in textiel; in kleding en schoeisel; in elektrische huishoudelijke apparaten; in porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen; in parfumerieën en cosmetica; in farmaceutische producten; in huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur; in uurwerken en sieraden; of in andere consumentenartikelen.
 • Ontspanning en recreatie,
  bijvoorbeeld kermisattractries en pret- en themaparken; of overige ontspanning en recreatie.
 • Overig onderwijs,
  bijvoorbeeld sport- en recreatieonderwijs; cultureel onderwijs: autorijscholen en vlieg- en vaarondericht; en onderwijs dat anders geclassificeerd is.
 • Overige verenigingen,
  bijvoorbeeld religieuze of politieke organisaties; en overige verenigingen die niet elders geclassificeerd zijn.
 • Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten,
  bijvoorbeeld van elektronische en optische apparatuur; van elektrische apparatuur; reparatie en onderhoud van schepen.
 • Sport,
  bijvoorbeeld de exploitatie van sportaccommodaties; sportclubs, fitnesscentra, en overige sport.
 • Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf,
  bijvoorbeeld jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra; vakantieparken; gites, vakantiewoningen en -appartementen; gastenkamers; of vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf dat niet elders geclassificeerd is.
 • Verhuur en lease van consumentenartikelen,
  bijvoorbeeld van sport- en recreatieartikelen; van videobanden, dvd's en cd's; of van andere consumentenartikelen.
 • Vervaardiging van kleding, exclusief bontkleding,
  bijvoorbeeld van kleding van leer; van werkkleding; van andere bovenkleding; van onderkleding; van andere kleding en toebehoren.
 • Vervaardiging van sportartikelen. 
  bijvoorbeeld van harde, zachte en opblaasbare ballen; van rackets, bats(slagplankjes) en golfstokken; van zwem- en plonsbadjes; of van sporthandschoenen en sporthoofddeksels van leer.
   

Niveau 4 toont de klasse waarin de personen tewerkgesteld zijn. Hiertoe behoren:
 

 • Bibliotheken en archieven,
  bijvoorbeeld bibliotheken, mediatheken en ludotheken; en openbare archieven.
 • Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten,
  bijvoorbeeld voor het beheer en de instandhouding van de gebieden.
 • Cultureel onderwijs,
  bijvoorbeeld voor de exploitatie van dansscholen en de activiteiten van dansleraren.
 • Detailhandel in sportartikelen in gespecialiseerde winkels,
  bijvoorbeeld in sport- en kampeerartikelen. 
 • Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties,
  bijvoorbeeld voor de instandhouding (inclusief opgravingswerken) van historische plaatsen en gebouwen; en voor monumentenzorg.
 • Exploitatie van sportaccommodaties,
  bijvoorbeeld voor het beheer en exploitatie van sportcentra die kunnen gebruikt worden voor de beoefening van diverse sporten en disciplines; alsook van multifunctionele centra, overwegend gebruikt voor sportbeoefening; voor exploitatie van voetbalstadions, zwembaden, atletiekbanen, golfbanen, tennisvelden, schaatsbanen, schietstanden, bowlings, gespecialiseerde zalen en arena's; op vlieghavens voor sportvliegtuigen, voor exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en manèges; voor racecircuits en velodrooms; en voor de organisatie en uitvoering van sportevenementen zoals voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf, boksen, worstelen, en andere vechtsporten, bodybuilding en wintersporten.
 • Exploitatie van zalen
  bijvoorbeeld van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten; of van schouwburgen, concertzalen en dergelijke.
 • Fitnesscentra
 • Groothandel in andere consumentenartikelen,
  bijvoorbeeld in textiel; in kleding en schoeisel; in elektrische huishoudelijke apparaten; in porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen; in parfumerieën en cosmetica; in farmaceutische producten; in huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur; in uurwerken en sieraden; of in andere consumentenartikelen.
 • Kermisattracties, en pret- en themaparken,
  bijvoorbeeld voor de exploitatie van kermisattracties enerzijds; en van pret- en themaparken anderzijds.
 • Musea,
  bijvoorbeeld voor de exploitatie van musea, inclusief openluchtmusea; kunstmusea, musea van sieraden, meubelen, kleding, aardewerk of zilverwerk; natuurhistorische musea, musea voor wetenschappen en techniek. 
 • Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten,
  bijvoorbeeld promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen; ontwerp en bouw van podia; gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken; of overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten.
 • Overig onderwijs dat niet elders geclassificeerd is,
  bijvoorbeeld onderwijs voor sociale promotie; beroepsopleidingen; sociaal-cultureel vormingswerk; of overige vormen van onderwijs.
 • Overige ontspanning en recreatie,
  bijvoorbeeld voor exploitatie van snooker- en biljartenzalen; van recreatiedomeinen; en overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten die niet elders geclassificeerd zijn.
 • Overige sport,
  bijvoorbeeld activiteiten van sportbonden en -federaties; zelfstandig werkende sportbeoefenaars; en overige sportactiviteiten die niet elders geclassificeerd zijn.
 • Overige verenigingen die niet elders geclassificeerd zijn,
  bijvoorbeeld verenigingen op het vlak van jeugdwerk; van ziektepreventie en gezondheidsbevordering; van milieu en mobiliteit; van ontwikkelingssamenwerking; verenigingen en bewegingen voor volwassenen; of overige verenigingen die niet elders geclassificeerd zijn.
 • Reparatie en onderhoud van schepen,
  bijvoorbeeld onderhoud en reparatie van passagiersschepen, veerboten, vrachtschepen en tankers of delen ervan; van oorlogsschepen (inclusief de installatie van bewapening) of delen ervan; van sleepboten of delen ervan; van vissersvaartuigen of delen ervan; of van pleziersportvaartuigen.
 • Scheppende kunsten,
  bijvoorbeeld scheppende kunsten met uitzondering van ondersteunende diensten; en ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten.
 • Sport- en recreatieonderwijs
 • Sportclubs,
  bijvoorbeeld activiteiten van voetbalclubs; tennisclubs; overige balsportclubs; wielerclubs; vechtsportclubs; watersportclubs; paardensportclubs; atletiekclubs; of activiteiten van overige sportclubs.
 • Uitvoerende kunsten,
  bijvoorbeeld de beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten; of de beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles.
 • Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf,
  bijvoorbeeld jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra; vakantieparken; gites, vakantiewoningen en -appartementen; gastenkamers; of vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf dat niet elders geclassificeerd is.
 • Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen,
  bijvoorbeeld verhuur van sport- en kampeerartikelen; van fietsen; of van pleziervaartuigen.
 • Vervaardiging van andere kleding en toebehoren,
  bijvoorbeeld van hoeden en petten; of van andere kleding en toebehoren dat niet elders geclassificeerd is.
 • Vervaardiging van sportartikelen. 
  bijvoorbeeld van harde, zachte en opblaasbare ballen; van rackets, bats(slagplankjes) en golfstokken; van zwem- en plonsbadjes; of van sporthandschoenen en sporthoofddeksels van leer.
   

Niveau 5 toont de subklasse waarin de personen tewerkgesteld zijn. Hiertoe behoren:
 

 • Activiteiten van atletiekclubs;
 • Activiteiten van overige balsportclubs;
 • Activiteiten van paardensportclubs;
 • Activiteiten van sportbonden en -federaties;
 • Activiteiten van tennisclubs;
 • Activiteiten van vechtsportclubs;
 • Activiteiten van voetbalclubs;
 • Activiteiten van watersportclubs;
 • Activiteiten van wielerclubs; 
 • Activiteiten van overige sportclubs,
  bijvoorbeeld in verband met sportwedstrijden met dieren zoals paarden, windhonden of duiven; in verband met mechanische sporten zoals met auto's, motorrijwielen of karts; jacht en de visvangst als sport of recreatie; of activiteiten in verband met zeilwedstrijden, waterski, jetski, deltavliegen, zweefvliegen, vliegen met ULM's, met sport- of toerismevliegtuigen.
 • Beheer en de instandhouding van natuurgebieden,
  bijvoorbeeld voor de instandhouding van het natuurlijk patrimonium; of voor de exploitatie van overige toeristische bezienswaardigheden zoals grotten en dergelijke.
 • Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles;
 • Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
 • Bibliotheken, mediatheken en ludotheken,
  bijvoorbeeld voor het opzoeken en bijeenbrengen van een al dan niet gespecialiseerde collectie; voor het samenstellen van catalogi; het uitlenen van boeken, kaarten, tijdschriften, films, grammofoonplaten, CD's, banden, kunstwerken en (gezelschaps)spelletjes; alsook voor het opzoeken van informatie op verzoek.
 • Botanische tuinen en dierentuinen,
  bijvoorbeeld voor exploitatie van botanische tuinen, dierentuinen, kinderboerderijen, natuur- en wildreservaten.
 • Cultureel onderwijs,
  bijvoorbeeld voor de exploitatie van dansscholen en de activiteiten van dansleraren.
 • Detailhandel in sportartikelen in gespecialiseerde winkels,
  bijvoorbeeld in sport- en kampeerartikelen. 
 • Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten,
  bijvoorbeeld voor beheer en exploitatie van culturele centra; of van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de scheppende en uitvoerende kunsten.
 • Exploitatie van kermisattracties;
 • Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties,
  bijvoorbeeld voor de instandhouding (inclusief opgravingswerken) van historische plaatsen en gebouwen; en voor monumentenzorg.
 • Exploitatie van pretparken;
 • Exploitatie van recreatiedomeinen,
  bijvoorbeeld van al dan niet automatische spelen (flippers of elektronische spelen) waarbij in beginsel geen winst onder de vorm van speciën uitgekeerd wordt.
 • Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke,
  bijvoorbeeld van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunsten; of van geluidsopnamestudio's voor rekening van derden.
 • Exploitatie van snooker- en biljartzalen;
 • Exploitatie van sportaccommodaties,
  bijvoorbeeld voor het beheer en exploitatie van sportcentra die kunnen gebruikt worden voor de beoefening van diverse sporten en disciplines; alsook van multifunctionele centra, overwegend gebruikt voor sportbeoefening; voor exploitatie van voetbalstadions, zwembaden, atletiekbanen, golfbanen, tennisvelden, schaatsbanen, schietstanden, bowlings, gespecialiseerde zalen en arena's; op vlieghavens voor sportvliegtuigen, voor exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en manèges; voor racecircuits en velodrooms; en voor de organisatie en uitvoering van sportevenementen zoals voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf, boksen, worstelen, en andere vechtsporten, bodybuilding en wintersporten, voor de exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor de beoefening van aerobic en bodybuilding, inclusief de begeleiding van de clientèle op sportief gebied. 
 • Fitnesscentra;
  bijvoorbeeld gymnastiekzalen, of centra voor de beoefening van aerobic en bodybuilding, inclusief de begeleiding van de clientèle op sportief gebied. 
 • Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
 • Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen;
 • Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra, 
  bijvoorbeeld jeugdherbergen en berghutten.
 • Musea,
  bijvoorbeeld voor de exploitatie van musea, inclusief openluchtmusea; kunstmusea, musea van sieraden, meubelen, kleding, aardewerk of zilverwerk; natuurhistorische musea, musea voor wetenschappen en techniek. 
 • Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
 • Ontwerp en bouw van podia;
 • Openbare archieven,
  bijvoorbeeld voor het bijhouden van historische archieven. 
 • Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
 • Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten die niet elders geclassificeerd zijn,
  bijvoorbeeld voor het bieden van overig amusement dat niet elders geclassificeerd is, zoals circussen, poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen; professioneel schutter van pyrotechnische artikelen voor amusement en voor theatergebruik; exploitatie van strandfaciliteiten zoals het verhuur van kleedhokjes, windschermen of ligbedden; voor het ter beschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen, roeibootjes of pony's; of overige activiteiten in verband met recreatie die niet elders zijn gerangschikt.
 • Overige sportactiviteiten die niet elders geclassificeerd zijn,
  bijvoorbeeld voor de promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden; of ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening.
 • Overige verenigingen die niet elders geclassificeerd zijn;
 • Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
 • Reparatie en onderhoud van schepen,
  bijvoorbeeld onderhoud en reparatie van passagiersschepen, veerboten, vrachtschepen en tankers of delen ervan; van oorlogsschepen (inclusief de installatie van bewapening) of delen ervan; van sleepboten of delen ervan; van vissersvaartuigen of delen ervan; of van pleziersportvaartuigen.
 • Scheppende kunsten met uitzondering van ondersteunende diensten;
 • Sociaal-cultureel vormingswerk;
 • Sport-en recreatieonderwijs;
 • Verenigingen en bewegingen voor volwassenen;
 • Verenigingen op vlak van jeugdwerk;
 • Verenigingen op vlak van milieu en mobiliteit;
 • Verenigingen op vlak van ontwikkelingssamenwerking;
 • Verenigingen en op vlak van ziektepreventie en gezondheidsbevordering;
 • Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen,
  bijvoorbeeld verhuur van sport- en kampeerartikelen; van fietsen; of van pleziervaartuigen.
 • Vervaardiging van andere kleren en toebehoren die niet elders geclassificeerd zijn,
  bijvoorbeeld van overige kledingsaccessoires zoals handschoenen, inclusief lederen handschoenen, ceinturen, sjaals, dassen en haarnetjes; of van schoeisel van textiel zonder aangezette zool.
 • Vervaardiging van sportartikelen. 
  bijvoorbeeld van harde, zachte en opblaasbare ballen; van rackets, bats(slagplankjes) en golfstokken; van zwem- en plonsbadjes; of van sporthandschoenen en sporthoofddeksels van leer.


Bron
Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (GSD-V)
Gedecentraliseerde Statistiek van de arbeidsplaatsen, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
Studiedienst Vlaamse overheid Statistiek Vlaanderen
Belgisch Statistiekbureau Statbel


Opmerkingen 
GSD-V levert cijfers aan over het aantal unieke personen dat in 2017 in de gemeentelijke vrijetijdsdiensten werkt. Die gegevens worden automatisch overgenomen in de vrijetijdsmonitor. Deze worden voor alle gemeenten aangevuld met RSZ-data en worden officieel gepubliceerd in de gele brochure. Sinds enkele jaren zit ook de publieke overheid vervat in de data, door de opname van RSZPPO-gegevens. De data zijn jaarlijks beschikbaar en zijn van hoge kwaliteit. Ze geven de toestand weer op 31 december van een jaar.

Klik bij de onderstaande grafiek op de diverse categorieën om hun onderverdeling te kunnen bekijken. Klik om terug te gaan op het oranje pijltje in het kader naast de titel van het betreffende NACE-niveau. Aanvankelijk van de selectie kunt u naar een niveau overgaan dat niet meteen volgt op een vorig niveau (bijvoorbeeld van 2 naar 4). Ontbrekende niveaus wijzen op gegevens die niets aan de cijfers toevoegen. Raadpleeg de brontabel voor extra verduidelijking.

Leveringsdatum
mei 2019 over het werkjaar 2017

Contactpersoon
Lara Grieten, vrijetijdsmonitor@vlaanderen.be


Brontabel 
Download de gegevenstabel.

link naar bron tabel afbeelding senioren


Open data
Bekijk de publieke gegevens.

link naar open data


Rapporteringsplatform
Ga zelf met de cijfers aan de slag. 

link naar de cijfers