Uw gegevens voor testgroep 2022

Het projectteam van de lokale vrijetijdsmonitor vraagt naar uw gegevens in kader van de testfases voor het gebruik van respectievelijk de registratietool en het rapporteringsplatform. 

De registratietool is een toepassing waarmee de lokale cultuur-, jeugd-, sport-, en vrijetijdsambtenaren gegevens over het lokale vrijetijdsbeleid kunnen registreren.

Het rapporteringsplatform is een toepassing waarmee de steden en gemeenten, en iedereen die dat wil, het gemeentebeleid kan benchmarken op vlak van vrije tijd.

De gegevens die met dit webformulier verzameld worden, worden uitsluitend gebruikt voor het samenstellen van de testgroepen en communicatie hierover.

 

Selecteer één vakje als u uitsluitend werkt in het betreffende beleidsdomein. Selecteer twee of drie vakjes als u voor alle twee of alle drie de beleidsdomeinen werkt. Selecteer het vakje voor "Vrije tijd" als u op een transversale vrijetijdsdienst werkt.
Selecteer één of beide vakjes