Vormingsaanbod sport

Thema
Aanbod en verenigingen

Eenheid
Indicator geeft aan wanneer door de gemeente JA werd ingevoerd.

Definitie
Dit dashboard toont een kaart die een overzicht geeft van het gemeentelijk vormingsaanbod voor sport. Onder vorming wordt een specifieke sessie verstaan die georganiseerd wordt om een opdrachtgerelateerde competentie te ontwikkelen.

De doelgroep van de vorming kan zijn:

  • Sportclubs/verenigingen die sport aanbieden
  • Sporttechnische begeleiders
  • Sportbeoefenaars
  • Sportorganisatoren

De vorming kan inzoomen op volgende competenties: bestuurlijke of administratieve aspecten, sporttechnische aspecten, marketing / promotie / pr of andere.

Bron 
registratietool lokale vrijetijdsmonitor

Opmerkingen 
Selecteer in het grijze selectiekader de doelgroep van het vormingsaanbod. Wanneer u met de muis over de kaart hovert, ziet u in het pop-upvenster van de gemeente of er al dan niet een vormingsaanbod is voor die doelgroep. 

Gegevens afkomstig uit de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor zijn voor 75 procent van de gemeenten beschikbaar. Gemeenten die op de kaart wit kleuren, hebben deze informatie over het werkjaar 2017 in 2018 niet doorgegeven.. Deze worden in de cijfertabel aangeduid met '-'.

Download hier een volledige lijst van gemeenten met een goede deelname, een onvolledige deelname, en van gemeenten die niet hebben deelgenomen. Deze groepen zijn onderverdeeld per werkblad. 

Leveringsdatum
juli 2018 over het werkjaar 2017

Contactpersoon 
Hilde Caers, hilde.caers@sport.vlaanderen


Brontabel 
Download de gegevenstabel.

link naar bron tabel afbeelding senioren


Open data
Bekijk de publieke gegevens.

link naar open data


Rapporteringsplatform
Ga zelf met de cijfers aan de slag. 

link naar de cijfers