Welke thema's komen aan bod?

De bouwstenen van de lokale vrijetijdsmonitor zijn indicatoren afkomstig uit diverse bronnen. Deze indicatoren worden over de negen thema’s uitgewerkt binnen de lokale vrijetijdsmonitor. Klik op een thema en ontdek welke indicatoren in kaart worden gebracht. Eind 2018 worden deze via een platform op deze website ontsloten.